jomardoba
ამბროლაური : სოფ. ჭრებალო - სოფ. ნიკორძირი
110
ონი - ამბროლაური : სოფ. უწერა - სოფ. მუხლი
130
ამბროლაური : სოფ. სადმელი - სოფ. ხვანჩკარა - სოფ. ალპანა
140