ამბროლაური : სოფ. ჭრებალო - სოფ. ნიკორძირი
100
ონი - ამბროლაური : სოფ. უწერა - სოფ. მუხლი
100
ამბროლაური : სოფ. სადმელი - სოფ. ხვანჩკარა - სოფ. ალპანა
120