Oni - Ambrolauri : Village Utsera - Village Mukhli
100
Ambrolauri : Village Chrebalo - Village Nikordziri
100
Ambrolauri : Village Sadmeli - Village Khvanchkara - Village Alpana
120