ქუთაისი : ჭომა - ბალახვანი
50
ქუთაისი : სოფ. ონჭეიში - სოფ. ჟონეთი
70