jomardoba
ბორჯომი : სოფ. ჩითახევი - ლიკანი - სოფ. ჭობისხევი
60
ფასანაური : დაბა ფასანაური - სოფ. გვრიტო
60
ბორჯომი : სოფ. დვირი - სოფ. ჩითახევი - ლიკანი - სოფ. ჭობისხევი
70
ფშავი : სოფ. მაღაროსკარი - სოფ. თვალივი
70
ფასანაური : სოფ. ქვემო ამირნი - ფასანაური - სოფ. გვრიტო
70
ქუთაისი : ჭომა - ბალახვანი
70
ქედა : მახუნცეთი - სოფ. ლოროვანი
80
ქუთაისი : სოფ. ონჭეიში - სოფ. ჟონეთი
80
მარტვილი : სოფ. სალხინო - სოფ. თამაკონი - ნოქალაქევი
90
ამბროლაური : სოფ. ჭრებალო - სოფ. ნიკორძირი
110
ცაგერი : სოფ. ღვირიში - სოფ. მექვენა
120
ონი - ამბროლაური : სოფ. უწერა - სოფ. მუხლი
130
ლენტეხი : დაბა ლენტეხი - სოფ. მაზაში - სოფ. რცხმელური - ცაგერი
130
ამბროლაური : სოფ. სადმელი - სოფ. ხვანჩკარა - სოფ. ალპანა
140