მარტვილი : სოფ. სალხინო - სოფ. თამაკონი - ნოქალაქევი
90